• domoj
  • v-izbrannoe
  • karta-sajta
Атестація робочих місць

Свидетельство Аттестации      На підприємствах, де технологічний процес виробництва продукції або процес експлуатації обладнання пов'язані з ризиком заподіяння шкоди життю і здоров'ю працівника, або за умов використання матеріалів, які потенційно можуть небезпечно діяти на організм працівників, законодавством України передбачені компенсації та пільги працівникам. Для того, щоб встановити, чи належить робоче місце до переліку робочих місць зі шкідливими умовами праці, на кожному виробничому підприємстві, незалежно від форми власності та приналежності, не менше 1 разу на п'ять років повинна проводитись атестація робочих місць.
      Метою цієї процедури є приведення умов праці на підприємстві у відповідність до законодавства і норм Конституції України, які гарантують кожному громадянину право на безпечні та здорові умови праці, а також пільгові умови та компенсаційні виплати у разі, якщо дотримуватися норм безпеки не є можливим.
      Процедура атестації робочих місць на кожному підприємстві повинна проводитися за ініціативою керівництва. Для цього затверджується графік проведення атестації і персональний склад атестаційної комісії, до якої входять, як правило, представники адміністрації підприємства (відділу кадрів, відділу техніки безпеки, члени профспілкового комітету), а також представники незалежних організацій та контролюючих органів (санепідемстанції, фахівці відділу соціального захисту населення і т.д.). Саме такий склад комісії здатний дати найбільш об'єктивну оцінку рівню шкоди умов праці на кожному конкретному робочому місці.
      Основними завданнями атестації робочих місць є визначення та усунення шкідливих і небезпечних виробничих факторів на робочому місці, а також причин їх виникнення. У випадку, якщо усунути шкідливі показники неможливо, робоче місце зараховується до категорії шкідливих умов праці, а для працівників, які тут працюють, надаються пільгові права на додаткову відпустку, пільгове пенсійне забезпечення, компенсаційні виплати або інші пільги відповідно до чинного законодавства. Комплексна оцінка умов праці на робочих місцях проводитися в декількох напрямках:
- гігієнічна оцінка умов праці (визначаються різноманітні фактори впливу на організм працівника);
- технічна оцінка (аналізується технологічна оснащеність конкретного робочого місця та його сумісність з технологічними процесами на сусідніх робочих місцях);
- організаційна оцінка умов праці (рівень забезпечення працівників спецодягом і засобами захисту, відповідність робочого місця нормам та правилам санітарної безпеки і т.д.).
      Атестація робочих місць на виробництві грунтується на принципах диференціації умов праці за показниками відхилення параметрів трудового процесу та виробничої сфери від загальноприйнятих норм. При цьому всі робочі місця класифікуються за трьома групами:
- оптимальні умови праці (несприятливий вплив на здоров'я робітників виключено, шкідливі виробничі фактори відсутні);
- допустимі умови праці (рівень шкідливих факторів не перевищує прийнятих норм, а можливі негативні прояви несприятливого впливу умов праці на здоров'я працівників не мають короткострокових або довгострокових наслідків);
- шкідливі і небезпечні умови праці (рівень шкідливих факторів виробничої сфери перевищує прийняті норми і може викликати функціональні порушення в організмі робітників).
      Невідповідності умов праці на кожному конкретному робочому місці нормам безпеки, затверджених законодавством, визначаються атестаційною комісією в результаті проведення цілого комплексу перевірок, в тому числі, лабораторних випробувань, шляхом зіставлення отриманих показників з нормативами.
      У результаті проведення атестації на підприємстві формується перелік робочих місць, для яких слід розробити заходи щодо поліпшення умов праці, а також складається список посад і професій, працівники яких мають право на пільги і компенсації.
      Своєчасне проведення атестації робочих місць дозволяє роботодавцям уникнути можливих конфліктів з працівниками щодо права на пільги і компенсації, а самим працівникам - захистити своє право на безпечні умови праці. 


Нам довіряють
Детальніше...